ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Λ. ΑΚΡΙΤΑ, ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΥ