Οργανωμένα Σύνολα Μόρφου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Μόρφου ιδρύθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2004 και λειτουργεί σαν πρόγραμμα συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, που είναι η αρμόδια από τον νόμο Υπηρεσία, υπεύθυνη για την πρόοδο και ευημερία των νέων της Κύπρου. Αποτελείται από εθελοντές νέους με καταγωγή τη Μόρφου που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται σ’ αυτό.

Οι σκοποί του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Μόρφου είναι:

 • Να λειτουργεί ως συμμετοχικός θεσμός στα πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Να αποτελέσει βήμα έκφρασης για τη νεολαία της Μόρφου και να βοηθήσει στην ενεργοποίηση της νεολαίας σε τοπικό επίπεδο.
 • Να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στα «κοινά».
 • Να συζητά και να εισηγείται, προς τον Δήμο Μόρφου, την υιοθέτηση πολιτικής για θέματα που αφορούν στη νεολαία σε τοπικό επίπεδο.
 • Να υλοποιεί προγράμματα και δράσεις και να στηρίζει οργανωμένα σύνολα της νεολαίας (αν υπάρχουν).
 • Να αποτελέσει μια θεσμική μορφή συνεχούς και ουσιαστικής σύνδεσης της νεολαίας με τις Δημοτικές Αρχές.
 • Να διευκολύνει τον Δήμο Μόρφου στον εντοπισμό των ενδιαφερόντων και των προβλημάτων των νέων.
 • Να βοηθά τις Τοπικές Αρχές στην ενεργοποίηση των νέων.
 • Να λειτουργεί για την πρόοδο και την ευημερία όλων των νέων του Δήμου Μόρφου, ανεξάρτητα από φυλή, χρώμα, θρήσκευμα ή εθνική καταγωγή.
 • Να λειτουργεί με δημοκρατικές διαδικασίες και με σεβασμό στις αρχές και τα ιδεώδη του δημοκρατικού βίου.
 • Να παρέχει ευκαιρίες σε νέους για συμμετοχή και ανάληψη ευθύνης στην πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη και πρόοδο του Δήμου Μόρφου και του τόπου γενικότερα.
 • Να παρέχει ευκαιρίες στους νέους της Μόρφου για τη δημιουργική απασχόληση και την υγιή ψυχαγωγία τους κατά τον ελεύθερό τους χρόνο με την προαγωγή, ανάπτυξη και καλλιέργεια του αθλητισμού, του πολιτισμού, της περιβαλλοντικής συνείδησης και του εθελοντισμού μέσω του σχεδιασμού και της δημιουργίας αντίστοιχων τομέων δράσης.

Βασική αρχή της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας είναι ο συμβουλευτικός και ενισχυτικός του ρόλος προς το έργο της Επιτροπής Νέας Γενιάς και κατ’ επέκταση προς τις Δημοτικές Αρχές.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας λειτουργεί με τη συνεργασία, στήριξη και συμπαράσταση του εκλελεγμένου από τους δημότες Δημοτικού Συμβουλίου Μόρφου το οποίο έχει την αρμοδιότητα να βοηθά στο σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας και στην προαγωγή και επιτέλεση των σκοπών και επιδιώξεών του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μόρφου βοηθά το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας μέσω οικονομικής βοήθειας υπό τη μορφή ετήσιας χορηγίας, με την παροχή υποστήριξης μέσω των Υπηρεσιών του, ανάλογα με τις δυνατότητες του και με καλή συνεργασία μέσα από την υιοθέτηση γνωμών και προτάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας αλλά και στη συναπόφαση για θέματα νεολαίας.

Οι οικονομικοί πόροι του ταμείου του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Μόρφου μπορεί να προέρχονται από επιχορηγήσεις του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, του Δημοτικού Συμβουλίου Μόρφου, Ευρωπαϊκά Προγράμματα και από ιδιώτες.

Του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας προεδρεύει ex officio η Πρόεδρος της Επιτροπής Νέας Γενιάς του Δήμου Μόρφου. Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζουν οι ακόλουθοι:

Πρόεδρος Ουρανία Πελετιέ
Αντιπρόεδρος Νατάσα Καραολή
Γραμματέας Μαρία Κτωρή
Ταμίας Νάντια Λορτζιέ
Μέλος Χάρης Γεωργίου
Μέλος Σοφία Καραολή
Μέλος Χρυσοβαλάντης Καρής
Μέλος Νικολέττα Κτωρή
Μέλος Δήμητρα Κωσνταντίνου
Μέλος Δημήτρης Παλάοντας
Μέλος Νικόλας Ταραπουλούζης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εγγραφή μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Μόρφου έχουν όλοι οι νέοι με καταγωγή τη Μόρφου και που απαραίτητα ικανοποιούν τα οποιαδήποτε κριτήρια ή/και προϋποθέσεις έχουν καθοριστεί από την αρμόδια Επιτροπή Νέας Γενιάς του Δήμου Μόρφου.

Ο Δήμος Μόρφου επιθυμεί να αγκαλιάσει με κάθε τρόπο τους νέους του ως τον πιο ακριβό θησαυρό του και ως εγγύηση για τη συνέχιση της ύπαρξης μας ως Μορφιτών, γι’ αυτό καλούνται όλοι οι νέοι της Μόρφου να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο για να καταστούν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Μόρφου.

Το ιστορικό Σωματείο Διγενής Ακρίτας Μόρφου, ιδρύθηκε το 1931 και για 87 τώρα χρόνια ανέπτυξε μια πολυδιάστατη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο που το καταξίωσε σαν το σημαντικότερο φορέα εθνικής, πολιτιστικής, κοινωνικής και αθλητικής ακτινοβολίας, τόσο για την Μόρφου και το διαμέρισμα Μόρφου, όσο και για την ευρύτερη Κυπριακή κοινωνία.

Ο Διγενής Ακρίτας Μόρφου με την πλούσια προσφορά του μετασχηματίστηκε πνευματικά σε ιδέα που κυριάρχησε στο νου και την ψυχή των Μορφιτών και έγινε ταυτόσημη έννοια με την ύπαρξη του κάθε Μορφίτη. Σαν ιδέα δεν φθάρηκε στο χρόνο, διατηρείται και μεταλαμπαδεύεται στις νεότερες γενιές, σα δημιουργική φλόγα για νέες κατακτήσεις και νέες μάχες.

Ήταν το 1931 όταν 36 Μορφίτες ζώντας κάτω από τον αποικιακό ζυγό τότε, με το όραμα της ελευθερίας στην ψυχή τους, σε μια φιλική σύναξή τους ίδρυσαν το Σωματείο με την επωνυμία Διγενής Ακρίτας, προβλέποντας στο μυθικό Ακρίτα των συνόρων και τον ελευθερωτή της πολύπαθης Κύπρου που ταπεινωμένη ζούσε κάτω από το αβάσταχτο βάρος του ξένου ζυγού, στερημένη του πιο πολύτιμου αγαθού, της ελευθερίας.

Κατά τη δεκαετία του 50, το Σωματείο αύξανε την ισχύ του και την επιρροή του, στρατεύοντας νέα μέλη και δημιουργώντας μεθοδικά την κατάλληλη υποδομή για τις πρώτες οργανωμένες αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες του. Έτσι δημιουργούνται τα πρώτα ορχηστρικά σύνολα που παρουσιάζονται στις εθνικές επετείους και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, τα πρώτα δειλά θεατρικά βήματα με έργα Κυπριακής ηθογραφίας και παράλληλα αρχίζει να αναπτύσσεται το ποδόσφαιρο σε οργανωμένη βάση, η καλαθόσφαιρα και ο κλασσικός αθλητισμός.

Στη δεκαετία του 60 γίνεται η πολιτιστική και πολιτισμική έκρηξη του Σωματείου όπου παράγει πολιτισμό και αποτελεί πια το σημαντικότερο φορέα καλλιτεχνική, πολιτιστικής, κοινωνικής και αθλητικής δημιουργίας.

Στο ποδόσφαιρο ενδυναμώνεται η ομάδα που αποσπάται από το αγροτικό ποδόσφαιρο, εγγράφεται στη δύναμη της ΚΟΠ και αρχίζει τη μεγάλη πορεία για άνοδό της στην Ά Κατηγορία. Το επιτυγχάνει το 1971 και σαν δευτεραθλήτρια στο κύπελλο ΟΥΕΦΑ με την Ιταλική ομάδα Μίλαν εκπροσωπώντας την Κύπρο με τιμητικότατο αποτέλεσμα.

Το Δημοτικό γήπεδο με το χορτοτάπητά του, προσφέρει στους Μορφίτες και στους κάτοικους της περιοχής μεγάλη συγκίνηση κι όλοι ζουν με το όραμα ο Διγενής Ακρίτας, ο φονέας των γιγάντων, όπως τον αποκαλούσαν, να γράψει τη δική του ιστορία στα Κυπριακά γήπεδα και όχι μόνο.

Μέσα στην ίδια δεκαετία, αρχίζει να οικοδομείται η αυτοκρατορία του Σωματείου στην καλαθόσφαιρα. Η υποδομή είχε αρχίσει στη δεκαετία του 50 όπου το Γυμνάσιο Μόρφου έγινε το φυτώριο για το νέο άθλημα υπό την  καθοδήγηση πεπειραμένων, που δίδαξαν για πρώτη φορά το άθλημα και ανέδειξαν σε ταλέντα καλαθοσφαιριστές που έγραψαν τη δική τους ιστορία, βάζοντας τη δική τους σφραγίδα στην εξέλιξη του αθλήματος.

Ο Διγενής Ακρίτας δημιούργησε τότε μια θαυμαστή ομάδα που έγινε θρύλος στα κυπριακά γήπεδα. Καλαθοσφαιριστές μεγαθήρια που διέθεταν άριστη τεχνική και δεξιοτεχνία, ανάστημα, ευστροφία και μαχητικότητα, καθήλωναν τους θεατές με το μαγευτικό παιχνίδι τους, οδηγώντας την ομάδα στην κορυφή.

Η θρυλική ομάδα του Διγενή Ακρίτα καταξιώθηκε σαν η καλύτερη στην Κύπρο αφού κέρδισε Παγκύπριο πρωτάθλημα για τρία συνεχή χρόνια, με αποτέλεσμα η Ασπίδα του Πρωταθλητή να κοσμά μόνιμα την πλούσια κυπελλοθήκη του Σωματείου.

Στο μουσικό τομέα ιδρύθηκε μόνιμη τετράφωνη μικτή Χορωδία και Φιλαρμονική Ορχήστρα που διάνθιζαν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σωματείου και όλης της περιοχής.

Η πολιτισμική δημιουργία του Σωματείου είχε προεκτάσεις σε θεατρικές παραστάσεις, διαλέξεις – συζητήσεις, ενεργό συμμετοχή στο καθιερωμένο ετήσιο φεστιβάλ πορτοκαλιού, εκθέσεις και ανάμιξη σε όλα τα πολιτιστικά δρώμενα της Μόρφου. Ήταν η κατεξοχήν έπαλξη που αναβάθμιζε συνεχώς τη πολιτιστική φυσιογνωμία της πόλης.

Πίσω από την πολύπλευρη και πολυδιάστατη αυτή προσφορά του Σωματείου, ήταν τα εκάστοτε Διοικητικά Συμβούλια που με ενθουσιασμό, όραμα και  δημιουργική πνοή σχεδίαζαν την ανοδική πορεία του Διγενή Ακρίτα.

Αυτή η ξέφρενη ανοδική πορεία του Διγενή Ακρίτα ανακόπηκε από τη βάρβαρη τούρκικη εισβολή που το έριξε στην προσφυγιά, καψαλίζοντας τα δημιουργικά φτερά του και γκρεμίζοντας τα όνειρά του.

Εκεί κόπηκε το νήμα της ελεύθερης ζωής του. Βρέθηκε σε ξένη γη να θρηνεί τα όνειρά του και να αγναντεύει από μακριά την τουρκοπατημένη Μόρφου μέσα στη θολούρα της πίκρας και της απόγνωσης που σκέπασε το καλλιμάρμαρο οίκημά του που στενάζει ακόμα σκλαβωμένο αναζητώντας φως και λύτρωση.

Σαν φοίνικας όμως που αναδύεται από την στάχτη του ο Διγενής Ακρίτας, συμβολίζοντας των αθανάτων την ισχύ, ορθώθηκε ξανά, πείσμωσε, σήκωσε το ανάστημά του και κουβαλώντας τις ιστορικές του μνήμες για όπλα στην φερέτρα του, άρχισε την ανοικοδόμησή του και την αναδημιουργία του.

Σε ξενόκτητο οίκημα ο Διγενής Ακρίτας έριξε το δημιουργικό του φως με όραμα μοναδικό να συντηρήσει μνήμες και θύμισες ως την ημέρα του γυρισμού. Συνέχισε την ποδοσφαιρική του δραστηριότητα και με αξιοπρέπεια δέχθηκε τον υποβιβασμό της ομάδας του αφού οι δυνάμεις του σκόρπισαν ή χάθηκαν στον βωμό της Πατρίδας. Ούτε στιγμή όμως δεν εφησύχασε. Άρχισε να ακτινοβολεί σιγά σιγά, να δίνει το παρόν του και να ανεβαίνει αργά αλλά σταθερά τα σκαλιά που θα τον οδηγούσαν και πάλι στο θρόνο του.

Πάλεψε 43 ολόκληρα χρόνια κάτω από αντίξοες συνθήκες. Ταπεινώθηκε αλλά δεν απογοητεύτηκε, γνώρισε την αστοργία αλλά δεν ολιγώρησε, πιέστηκε οικονομικά και άντεξε.

Ο Διγενής Ακρίτας είναι ιδέα και οι ιδέες δεν πεθαίνουν, καθοδηγούν και δίνουν συνέχεια στην ένδοξη ιστορία του Σωματείου, ως την ευλογημένη μέρα που θα καθίσει στον θρόνο του, το καλλιμάρμαρο οίκημά του στην αγαπημένη μας Μόρφου.

Τιμή λοιπόν και σεβασμός αξίζουν στο προσφυγικό ιστορικό σωματείο Διγενής Ακρίτας Μόρφου, γιατί προώρισται  να ζήσει και θα ζει για πάντα.

Η ΑΕΜ Μόρφου προήλθε από την συγχώνευση του «Νέου Αστέρα Μόρφου» και του «Απόλλωνα Μόρφου» το 1960.

Ο Νέος Αστέρας Μόρφου ιδρύθηκε το 1944 μέσα στη δίνη του πολέμου και της αποικιοκρατίας στην ωραία κωμόπολή της Μόρφου. Το πρώτο Δ.Σ. του Νέου Αστέρα απάρτιζαν οι Γεώργιος Τσιριπιλλής, Δημητράκης Παπαδημήτρης, Αντρέας Οδυσσέως, Δώρος Χ’Νεοφύτου, Κύπρος Κουρής, Χαράλαμπος Μουλαπά, Νίκος Φούρνιας κ.α. Το έμβλημα του συλλόγου το Κόκκινο Αστέρι. Ο αθλητικός, μουσικοφιλολογικός και εκπαιδευτικός σύλλογος πρωτοστάτησε για πολλά χρόνια στα πολιτιστικά και κοινό-πολιτικά δρώμενα της Μόρφου αναπτύσσοντας πλούσια δράση στον καλλιτεχνικό και μορφωτικό τομέα με θεατρικές παραστάσεις και άλλες καλλιτεχνικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις. Στον Αθλητικό τομέα ο Νέος Αστέρας Μόρφου συμμετείχε στο πρωτάθλημα της Κ.Ε.Π.Ο. μαζί με την Ομόνοια Λευκωσίας, Νέα Σαλαμίνα, Αλκή, Ορφέα και Ανταίο για σειρά ετών και μετά στο πρωτάθλημα της Π.Ο.Ε.Λ

Ο Απόλλωνας Μόρφου δημιουργήθηκε το 1958 από άτομα που αποχώρησαν από τον Νέο Αστέρα Μόρφου και δημιούργησαν ομάδα ποδοσφαίρου που συμμετείχε και αυτή στο πρωτάθλημα Π.Ο.Ε.Λ. Έμβλημα του συλλόγου ο γαλάζιος θεός Απόλλωνας με την άρπα του.

Το 1960 μετά από πρωτοβουλία μελών των διοικητικών συμβουλίων των δύο ομάδων ξαναενώθηκαν με την ονομασία «Αθλητική Ένωση Μόρφου» (Α.Ε.Μ.) και με έμβλημα και τα δύο σήματα των ομάδων και εντός του κόκκινου αστεριού τον θεό Απόλλωνα με την άρπα του.

Στα πρώτα χρόνια κυριαρχούσαν τα αξέχαστα Μορφίτικα Ντέρμπυ στο παλιό δημοτικό γήπεδο με τις δύο ομάδες να μάχονται αντάξια σε αξέχαστα παιγνίδια προσφέροντας ανεπανάληπτες στιγμές σε αυτά τα παιγνίδια που παρακολουθούσαν οικογενειακά όλοι οι Μορφίτες.

Τα αρχικά χρώματα των αθλητικών στολών όπως και το λάβαρο της Α.Ε.Μ. ήταν το μπλε, κόκκινο και άσπρο, όπως φαίνεται και στο λάβαρο που σώζεται στο σωματείο στην Λεμεσό. Το πρώτο Δ.Σ. του νέου συλλόγου αποτελούσαν οι Θωμάς Μιχαηλίδης (Οδοντίατρος), Άντης Παντελίδης (Δικηγόρος), Ρένος Συμεωνίδης (Επιχειρηματίας/Έμπορος), Χαρίτος Γεωργίου (Μηχανικός Αυτοκινήτων), Πετράκης Αβραάμ (Καταστηματάρχης), Νίκος Νεοφύτου (Νίκκολας) (Συνεργατιστής), Κωστάκης Φιλίππου (Επιπλοποιός) και Κλεάνθης Κλεάνθους.

Η ΑΕΜ ανέπτυξε πλούσια κοινωνική και πολιτιστική προσφορά από τα πρώτα στάδια της σύστασης της υπό την νέα μορφή διοργανώνοντας και συμμετέχοντας σε πολιτιστικές καλλιτεχνικές, ψυχαγωγικές αλλά και Εθνικούς εορτασμούς.

Στον Αθλητικό τομέα η ΑΕΜ συνέχισε από το 1960-1967 να συμμετέχει με την ποδοσφαιρική της ομάδα στα πρωταθλήματα Π.Ο.Ε.Λ. ενώ με την δημιουργία της το 1968 στην Κ.Ο.Π. Το 1970 η ΑΕΜ στεγάστηκε στο ιδιόκτητο κτήριο της. Μεγαλύτερη ποδοσφαιρική επιτυχία της οι δύο συνεχόμενες κατατάξεις ως δευτεραθλήτρια στο πρωτάθλημα Β’ κατηγορίας το 1972/73 και 1973/74.

Η Τουρκική Εισβολή και ο εκτοπισμός/προσφυγοποίηση των ανθρώπων της Μόρφου το 1974 στάθηκε εμπόδιο ανακόπτοντας την φιλόδοξη πορεία του σωματείου. Παρόλα αυτά η ΑΕΜ δραστηριοποιείται ξανά στην Λεμεσό και ξανασυμμετέχει στα πρωταθλήματα της ΚΟΠ. Μάλιστα με την δύναμη της θέλησης των μελών του Δ.Σ. και τις άοκνες προσπάθειες τους δημιουργείται μια πολύ επιτυχημένη Ακαδημία ποδοσφαίρου, αλλά δυστυχώς τα οικονομικά δεδομένα γονατίζουν την δύναμη της θέλησης και η φθίνουσα πορεία αρχίζει να προδιαγράφεται για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Αποτέλεσμα το 1990 να μπαίνει λουκέτο στις ποδοσφαιρικές δραστηριότητες.

Παρόλα αυτά η ΑΕΜ με πρωτοστάτες στο Δ.Σ. τους Σωφρόνιο Σωφρονίου (Πρόεδρος), Σολάκης Κασίνης και Χαράλαμπος Κατσάρης (Γραμματεία), Αντρέας Χαραλάμπους (Πούλος) και Άντρος Ττοουλαράς (Οικονομική Επιτροπή) δεν το βάζει κάτω. Συνεχίζει να συμμετέχει και να διοργανώνει εκδηλώσεις, κοινωνικοπολιτικές και πολιτιστικές χοροεσπερίδες, ενδοσωματιακά πρωταθλήματα διαγωνισμούς επιτραπέζιων αθλημάτων και να συμμετέχει σε εθνικές και αντικανονικές εκδηλώσεις. Πάντοτε στηρίζοντας και συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις του Δήμου Μόρφου και πολλές φορές συνδιοργανώνοντας εκδηλώσεις που σκοπό έχουν την διατήρηση του πόθου της επιστροφής στον Μορφίτικο κόσμο. Μέσα σε όλα αυτά καταφέρνει να υαλοποιήσει ένα μεγάλο στόχο την προσωρινή της στέγαση σε ιδιόκτητο οίκημα σε ένα χώρο που της παραχωρήθηκε στη Λεμεσό.

Η ΑΕΜ συνεχίζει με νέο ΔΣ την συνετή διαχείριση των οικονομικών πόρων προσφέροντας στην κοινωνικοπολιτική ζωή του Μορφίτικου κόσμου και πρωτοστατώντας και συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις που σκοπό έχουν την επιστροφή στην Γή των προγόνων μας τιμώντας και διατηρώντας την παρακαταθήκη που μας άφησαν.

Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους ποίο κάτω:

 • Σόλων Κασίνης  Πρόεδρος
 • Κούλης Αβραάμ Αντιπρόεδρος
 • Στέλιος Κασιάης, Γενικός Γραμματέας
 • Νικόλας Κτωρής, Ταμείας
 • Γιαννάκης Χρυσοστόμου, Μέλος
 • Μάριος Ρίγας, Μέλος
 • Θούλα Παπάμιχαήλ, Μέλος
 • Λούις Καζαμίας, Μέλος
 • Άντρος Λεπτός, Μέλος
 • Βασίλης Μαυροκορδάτος, Μέλος
 • Αντρέας Τσίπης, Μέλος
 • Ντίνος Κωνσταντίνου, Μέλος
 • Πάμπος Κοκότσης, Μέλος

Το σωματείο διατηρεί ηλεκτρονική ιστοσελίδα με πλούσιο παλιό αλλά και νέο φωτογραφικό υλικό https://www.facebook.com/aem.morphou για ενημέρωση και άμεση επικοινωνία με τα μέλη και φίλους της. Ενώ έμφαση δίνεται στον προγραμματισμό των επόμενων βημάτων του σωματείου ενόψει και της νέας αρχής που επιτηρείται γενικά ώστε η ΑΕΜ να ξαναβρεθεί στο προσκήνιο τόσο των Αθλητικών όσο και των κοινωνικοπολιτικών δρώμενων, αρχής γενομένης από τους εορτασμούς των 60χρονων από την ίδρυση της. Στις προτεραιότητες και η επανέναρξη του παραρτήματος του σωματείου στη Λευκωσία.

Διοικητικό Συμβούλιο

Λεμεσός Ιούλιος 2019

Ιδρύθηκε στις 4 Οκτωβρίου 1994 και έχει σαν έδρα του τη Λεμεσό. Αριθμεί κάπου 400 εγγεγραμμένα μέλη εκ των οποίων μόνο τα μισά περίπου ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.

Οι στόχοι του Ομίλου είναι : Η διατήρηση της μνήμης της κατεχόμενης γης μας μέσα από διάφορες εκδηλώσεις . Επιζητούμε όχι μόνον την παρουσία αλλά και την  συμμετοχή των Μορφιτών και άλλων φίλων στις εκδηλώσεις αυτές και τέλος κυρίως η προσπάθεια να πλησιάσουν τα νέα παιδιά και να αναλάβουν ευθύνες, σαν συνεχιστές της δικής μας προσπάθειας για επιστροφή και Λευτεριά του κατεχόμενου χωριού μας.

Διετέλεσαν Πρόεδροι του Ομίλου μας  κατά καιρούς  ο Βίκτωρας Χατζηαβραάμ , ο Ανδρέας Χατζηκυριάκου , η Περσούλα Κουδουνά και τα τελευταία τρία χρόνια ο Τάκης  Χαρ. Παλάοντας.

Η δράση του Ομίλου μας όλα αυτά τα χρόνια συνοψίζεται στα πιο κάτω:

Η Χορωδία του Ομίλου μας ξεκίνησε τη δράση της το 1995 με πρώτη Μαέστρο την Μουσικό κ. Αγαθούλα Μιχαηλίδου . Ακολούθησε ο Κώστας Κωνσταντινίδης για αρκετά χρόνια και τα τελευταία πέντε χρόνια Μαέστρος της χορωδίας μας είναι ο Μουσικός Μιχάλης Χατζηβασιλείου. Η χορωδία μας ανέβασε δικές της παραστάσεις όπως τη ‘’Ρεμπέτικη Βραδιά’’, την ‘’ Αναπαράσταση του Κυπριακού Γάμου’’ και ‘’ Στο Τρεχαντήρι της Παράδοσης’’ που είχαν μεγάλη επιτυχία στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα.

Επίσης συμμετέχει σε φεστιβάλ χορωδιών και σε εκδηλώσεις του Δήμου Μόρφου και άλλων φορέων. Κατά καιρούς λειτούργησαν και χορευτικά συγκροτήματα μικρών παιδιών αλλά και μεγάλων. Αυτή την περίοδο ένα νεοσύστατο χορευτικό συγκρότημα με παιδιά άνω των 20 χρονών κάνει τις προσπάθειες του και ήδη έλαβε μέρος και στην γιορτή των Χριστουγέννων.

Το πιο σημαντικό έργο που έκανε ο Όμιλος μας είναι το Μνημείο Πεσόντων και Αγνοουμένων στην πράσινη γραμμή του Αστρομερίτη. Έργο του Μορφίτη γλύπτη Νίκου Κοτζιαμάνη. Εκεί καταλήγουν οι διάφορες αγωνιστικές εκδηλώσεις και γίνεται η κατάθεση στεφάνων.

Εκδώσαμε ένα βιβλίο  που είναι αφιερωμένο στους πεσόντες και αγνοούμενους μας και ένα δεύτερο βιβλίο, προτού ανοίξουν τα οδοφράγματα,  με 843 μαυρόασπρες φωτογραφίες  που παρουσιάζουν όλες τις πτυχές της Μορφίτικης ζωής. Αρκετές από τις φωτογραφίες αυτές τις μεγεθύναμε και αφού έγινε πλαστικοποίηση τις εκθέσαμε σε ειδική εκδήλωση.

Προκηρύξαμε διαγωνισμούς ζωγραφικής και ποίησης  μεταξύ των μαθητών και Μορφιτών και βραβεύσαμε τους καλύτερους.

Τιμήσαμε σε πολύ πετυχημένες εκδηλώσεις τους εκπαιδευτικούς μας που αφυπηρέτησαν, τις πολύτεκνες Μάνες της Μόρφου και τους συγγενείς των πεσόντων και αγνοουμένων μας.

Επίσης τιμήσαμε σε φιλολογικά μνημόσυνα τους ήρωες μας Γρηγόρη  Αυξεντίου και Ευαγόρα Παλληκαρίδη , τον Λουκή Ακρίτα που ήταν Μορφίτης  και τα παιδιά του Πολυτεχνείου.

Μια πολύ ξεχωριστή τιμή  που χαρίσαμε στον κόσμο της Μόρφου, ήταν αφιερωμένη στον καλό μας δάσκαλο – φιλόλογο, Ανδρέα Μανώλη, όταν ζούσε και ήταν κλινήρης για πολλά χρόνια. Προσέφερε πολλά τότε στα Καλλιτεχνικά δρώμενα του Σχολείου μας , ανεβάζοντας τραγωδίες στο Θέατρο των Σόλων. Η γιορτή των Χριστουγέννων γινόταν πάντα με την συμμετοχή μικρών παιδιών αλλά και μεγάλων που είναι μέλη του Ομίλου μας. Τα τελευταία χρόνια συνεχίζει αυτή η προσπάθεια σε συνεργασία με τον Δήμο Μόρφου.

Αδελφοποιηθήκαμε  με πέντε Συλλόγους της Ελλάδας . { Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Στεφανειάς  Λακωνίας,  Εκπολιτιστικό Σύλλογο Θυμιανών Χίου, Πολιτιστικός Σύλλογος του Μαρτυρικού Διστόμου, Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ποντίων Χορτοκοπίου Καβάλας και τον Σύλλογο Έξω Μουλιανών Σητείας στην Κρήτη.

Διαθέτουμε δική μας Τράπεζα αίματος , μια και οι Αιμοδοσίες μας γίνονται όλα αυτά τα χρόνια από την ίδρυση του Ομίλου μας.

Ο Καρναβαλίστικος μας χορός γίνεται εδώ και πολλά χρόνια  όπως και η εκδήλωση ‘’Τσάϊ – Ομιλία’’ όπου καλούμε κάποιον για να παρουσιάσει στους καλεσμένους μας ένα ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα.

Το πάρτι γενεθλίων του Ομίλου μας γίνεται τον Οκτώβριο και η  Ετήσια Γενική Συνέλευση γίνεται κάθε χρόνο τον Ιανουάριο μήνα.

Σήμερα τα μέλη της Επιτροπής είναι: Τάκης Παλάοντας – Πρόεδρος, Νίκος Τσιάκκας – Αντιπρόεδρος, Ανδρέας Χατζηκυριάκου- Γραμματέας , Θούλλα Παπαμιχαήλ- Ταμίας, Χάρης Σιαπουτής- Δημόσιες Σχέσεις , Περσούλα Κουδουνά, Νέλλη Δημητρίου, Νίτσα Κουζή, Αλεξάνδρα Βατυλιώτου, Ελισάβετ Ιωαννίδου, Μαρία Κουρούγιαννη, Λούης Καζαμίας και Νίκη Χατζηλύρα-μέλη

Με αγάπη, ενότητα και καημό για την επιστροφή στα αγαπημένα τουρκοπατημένα χώματα,  θα συνεχίσουμε μέσα από τον πολιτισμό και την παράδοση το δικό μας αντικατοχικό αγώνα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού  Ομίλου  Μόρφου
Ανδρέας Χατζηκυριάκου
Γραμματέας

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 99661111  Τάκης Παλάοντας , 99534953 Ανδρέας Χατζηκυριάκου

Ο Όμιλος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών ιδρύθηκε στη Λεμεσό με πρωτοβουλία του αθλητικού παράγοντα της Μόρφου και Προέδρου του Παγκύπριου Ομίλου Παλαιμάχων κ. Γιώργου Παπαμωυσέως, σε μια πλατιά σύναξη παλαιμάχων ποδοσφαιριστών των σωματείων Διγενής Ακρίτας, ΑΕΜ και Δόξας Κατωκοπιάς.

Ημέρα εγγραφής στον Έπαρχο Λεμεσού η 28.1.1977 σύμφωνα με το πιστοποιητικό εγγραφής αρ. 019775 και καθορίζεται Σωματείο με έδρα τη Λεμεσό με σφραγίδα του Επάρχου Λεμεσού.

Ακολούθησαν εκλογές από τις οποίες προέκυψε το πρώτο Συμβούλιο το οποίο επισυνάπτεται στη συνέχεια.

Στις εκλογές παρέστησαν πολλοί παλαίμαχοι και των τριών ποδοσφαιρικών σωματείων της επαρχίας Μόρφου. Ο όμιλος μας πέραν των αθλητικών εκδηλώσεων συμμετέχει σαν ένα από τα οργανωμένα σύνολα της Μόρφου σε όλες τις εκδηλώσεις κατά της κατοχής από το Δήμο Μόρφου.

Είναι αδελφοποιημένος ο όμιλος μας με τον αντίστοιχο όμιλο της Σπάρτης και αγωνίστηκε τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο με πολλούς άλλους ομίλους παλαιμάχων.

Επίσης αγωνίστηκε στο Δημοτικό γήπεδο Μόρφου με την ομάδα των τουρκοκυπρίων που διαμένουν στη Μόρφου στα πλαίσια της φιλίας και επαναπροσέγγισης.

Όνειρό μας η επιστροφή στη Μόρφου, στους συλλόγους μας και στα γήπεδα μας.

Η σύνθεση της πρώτης επιτροπής είναι:

Πρόεδρος Νίκος Τσιάκκας
Αντιπρόεδρος Εύρος Τζιάμπος
Γραμματέας Σολάκης Κασίνης
Ταμίας Χρίστος Τσιάκκας
Μέλος Χαρίλαος Χαριλάου
Μέλος Πανίκος Ηλιάδης
Μέλος Σίμος Συμεωνίδης
Μέλος Ανδρέας Φραγκουλίδης
Μέλος Σαββάκης Μιχαήλ
Προπονητής και αρχηγός της ομάδας Χαρίλαος Χαριλάου

Νίκος Τσιάκκας
Πρόεδρος

Ο Όμιλος Γυναικών Μόρφου ιδρύθηκε το 1989 και εγγράφηκε στο Μητρώο Σωματείων και Ιδρυμάτων το 1990. Ως έμβλημά του έχει το κεφάλι αγαλματιδίου Θεάς του 13ου π.Χ. αιώνα που βρέθηκε στην Τούμπα του Σκούρου, στην περιοχή της Μόρφου.

Έμπνευση και αφορμή για την ίδρυσή του αποτέλεσαν οι αντικατοχικές κινητοποιήσεις των γυναικών στα Λύμπια, τη Δερύνεια, τον Άγιο Κασσιανό και σε άλλα μέρη της Κύπρου.

Την ιδέα για την οργάνωση των Μορφίτισσων εισηγήθηκε στην κα Χλόη Ιακωβίδου ο μακαριστός νομικός Ερατοσθένης Οδυσσέως, ο οποίος σε συνεργασία με την επίσης νομικό κα Βαθούλα Σιηττή, συνέταξαν το καταστατικό του Ομίλου.

Κύριοι σκοποί του Ο.ΓΥ.ΜΟ. είναι:

 • Η αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών ελευθεριών για όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • Η διαφώτιση της κοινής γνώμης στην Κύπρο και το εξωτερικό για το πρόβλημα της κατοχής, και η συμβολή του σε μια δίκαιη λύση.
 • Η προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Μόρφου και της περιοχής.
 • Η συνεργασία με άλλα γυναικεία σωματεία, οργανώσεις και συνδέσμους με συναφείς σκοπούς στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Ο Όμιλος από την αρχή της ίδρυσής του έκανε έντονη την παρουσία του μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων συναφών με τους σκοπούς του έκανε έντονη την παρουσία του μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων συναφών με τους σκοπούς του.

Ανάμεσα σ’ αυτές συγκαταλέγονται:

 • Συμμετοχή στον εσπερινό της γιορτής του Αγίου Μάμαντα σε εκκλησία που χοροστατούσε ο Μητροπολίτης Μόρφου και συνεστίαση Μορφιτών στις 2 Σεπτεμβρίου.
 • Τέλεση μνημοσύνου των πεσόντων Μορφιτών και δέηση για ανεύρεση των αγνοουμένων.
 • Εκδηλώσεις στις οποίες τιμήθηκαν οι μάνες των πεσόντων και των αγνοουμένων Μορφιτών και προσωπικότητες της Μόρφου όπως ιερείς, οι Κώστας Μόντης και Άνθος Ροδίνης, η κα Νίτσα Ιακωβίδου κ.α.
 • Εκθέσεις ζωγραφικής και κεντημάτων με έργα Μορφιτών δημιουργών, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.
 • Καθιέρωση ετήσιου τσαγιού και κοπής βασιλόπιττας.
 • Συνεργασία και συμμετοχή σε κοινές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν με τα αδελφά εκτοπισμένα γυναικεία σωματεία της Αμμοχώστου, Κερύνειας και Κυθραίας υπό την επωνυμία Κ.Ε.ΓΥ.Κ. (Κίνηση Εκτοπισμένων Γυναικών Κύπρου).
 • Στενή συνεργασία και έντονη παρουσία στις εκδηλώσεις του Δήμου Μόρφου.

Πρώτη Πρόεδρος του Ομίλου διετέλεσε η κα Χλόη Ιακωβίδου και κατά καιρούς η κα Μάρω Κεή και Κυπρούλα Νεοκλέους.

© Copyright 2023 - Δήμος Μόρφου / Designed & Developed by NETinfo Plc