ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ  ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ  ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2022-2023

 

Ο Δήμος Μόρφου, το  Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας , το Επαρχιακό Γραφείο ΟΕΛΜΕΚ και  Επαρχιακό Γραφείο ΠΟΕΔ, προκηρύσσουν Παγκύπριο Μαθητικό Διαγωνισμό για τη Δημοτική, Μέση και Τεχνική Εκπαίδευση στις Εικαστικές Τέχνες  και την Ποίηση , με θέμα :  « Όψεις της Μόρφου μας – του χθες και σήμερα».

 

ΟΡΟΙ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  1. Στο Διαγωνισμό, μπορούν να συμμετέχουν μαθητές/τριες Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, Λύκειο και Τεχνικές Σχολές).Οι διαγωνιζόμενοι δεν είναι απαραίτητο να έχουν την προσφυγική ιδιότητα.
  2. Οι εργασίες, να διακρίνονται για την πρωτοτυπία τους με έμπνευση από το φυσικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον της κατεχόμενης  περιοχής  Μόρφου.
  3. Στην Ποίηση, επιτρέπεται οποιονδήποτε είδος έμμετρου και ελεύθερου στίχου.
  4. Στις Εικαστικές Τέχνες, επιτρέπεται η ζωγραφική, χαρακτική, τύπωμα, κολλάζ, ψηφιδωτό, γλυπτική, μνημειακά έργα και φωτογραφία. Στόχος της φωτογραφίας, είναι να έλθουν τα παιδιά σε άμεση επαφή με το φυσικό περιβάλλον της κατεχόμενης περιοχής Μόρφου, αποτυπώνοντάς το με το φωτογραφικό τους  φακό. Αυτή η δράση, είναι προαιρετική  και για την ασφάλειά τους,  απαιτείται  η συνοδεία από τους γονείς  ή τους κηδεμόνες τους.

    

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΩΝ

Α) Τα εικαστικά έργα και ποίηση, να αποστέλλονται στην ταχυδρομική διεύθυνση του Δήμου Μόρφου και στην πίσω πλευρά του έργου να αναγράφονται : Πλήρες όνομα μαθητή/τριας, σχολείο, τάξη, θέμα, χρονολογία,   διεύθυνση και τηλέφωνο  μαθητή/τριας

ΠΡΟΣΟΧΗ  τα αναγραφόμενα στοιχεία να επικαλυφθούν με ειδικό αυτοκόλλητο (label χρυσό εξετάσεων) το οποίο χρησιμοποιείται στις εξετάσεις χωρίς να καταστραφούν τα αναγραφόμενα  στοιχεία.

Β)   Τα γλυπτά και μνημειακά έργα  να αποστέλλονται σε φωτογραφικό υλικό  με μικρότερο  μέγεθος φωτογραφίας Α4 στην ταχυδρομική  διεύθυνση του Δήμου Μόρφου με τα πιο πάνω στοιχεία  του μαθητή /τριας.

 

Γ) Οι φωτογραφίες, να αποστέλλονται στο ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο του Δήμου Μόρφου [email protected]   Κάθε μαθητής, μπορεί να αποστείλει από πέντε μέχρι δέκα φωτογραφίες και τo μέγεθος των συνημμένων αρχείων να είναι τουλάχιστον  2 ΜΒ (300 dpi).  Οι φωτογραφίες, να είναι σε μορφή jpg και το όνομα κάθε αρχείου να φέρει το επίθετο του μαθητή με Λατινικούς χαρακτήρες, π.χ. Theocharous. Στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του διαγωνιζομένου, τηλέφωνο, σχολείο, ηλικία και μία λεζάντα (σχόλιο)  για το κάθε έργο με αύξοντα αριθμό, πχ Theocharous 01 «το σπίτι του παππού μου», Theocharous 02 « η εκκλησία Αγ.Γεωργίου » κτλ…..

 

ΒΡΑΒΕΙΑ:

Θα απονεμηθούν τα πιο κάτω βραβεία  για τα εικαστικά έργα και τα ποιήματα τόσο για στη   Δημοτική  όσο και για στη  Μέση Εκπαίδευση .

Α. Πρώτο βραβείο:                          €170 και Δίπλωμα

Β. Δεύτερο βραβείο:                      €100 και Δίπλωμα

Γ. Τρίτο βραβείο:                             € 70 και Δίπλωμα

Δ. Έπαινος:                                         Βιβλίο και Δίπλωμα

 

Διευκρίνηση:  Όλα τα είδη εικαστικών έργων Μέσης Εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως τεχνικής, θα διαγωνισθούν μαζί ως μία κατηγορία, το ίδιο ισχύει και για τη Δημοτική Εκπαίδευση.

Η απονομή των βραβείων και διπλωμάτων, θα γίνει κατά την τελετή βράβευσης «Αρίστων μαθητών της Μόρφου». Οι βραβευθέντες, θα ειδοποιηθούν προσωπικά.

Επίσης, όλα  τα έργα των συμμετεχόντων, θα αποτελέσουν υλικό για διοργάνωση  έκθεσης και  έκδοσης λευκώματος.

Οι εργασίες των μαθητών/τριών, πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 31/3/2023.  Στο φάκελο αποστολής των έργων, απαραιτήτως,  πρέπει να διευκρινίζεται αν προέρχεται από  Δημοτικό, Γυμνασιακό ή Λυκειακό κύκλο και να αναγράφονται οι εξής διευθύνσεις:

 

Διεύθυνση αποστολής:                                                 Διεύθυνση αποστολέα Σχολείου

ΔΗΜΟΣ ΜΟΡΦΟΥ

Λεωφόρος Αγλαντζιάς 2Α

2108 Αγλαντζιά