ΜΕΡΕΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΟΡΦΟΥ – ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ