ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ KAI ΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΔΙΟΓΡΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΡΦΟΥ, ΤΗΝ ΠΟΕΔ ΜΟΡΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΡΦΟΥ 2019

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΙΑ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 2ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ
ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΓΚΩΜΗΣ Α’ (Κ.Α)
ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗ
1ος ΕΠΑΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΝΗΣ
2ος ΕΠΑΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
3ος ΕΠΑΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Η επιλογή έγινε μεταξύ 55 έργων ζωγραφική

ΠΟΙΗΣΗΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗΣ 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΑΚΙΟΥ
ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΑΝΝΙΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΜΕΛΙΑ ΜΑΝΙΤΑΚΗ ΛΟΪΖΟΥ
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 3ο ΒΡΑΒΕΙΟ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ 1ος ΕΠΑΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΑΚΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 2ος ΕΠΑΙΝΟΣ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ – ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ Γ’2 3ος ΕΠΑΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Κ.Α)

Η επιλογή έγινε μεταξύ 50 ποιημάτων