ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΡΦΟΥ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΡΦΟΥ, ΤΗΝ ΠΟΕΔ ΜΟΡΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΡΦΟΥ 

ΜΕ ΘΕΜΑ   « ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΥ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ»

2019 – 2020 & 2020 -2021

 ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑΚΟΥ 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΟΥΛΛΩΝ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΜΑ 2ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΟΥΛΛΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΡΚΙΛΛΑΡΗ 3ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΟΥΛΛΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗ 1ος ΕΠΑΙΝΟΣ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ
ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2ος ΕΠΑΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΥΠΟΛΕΑΣ 3ος ΕΠΑΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΟΥΛΛΩΝ

 

Η επιλογή έγινε μεταξύ 43 έργων ζωγραφική

ΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΟΜΑΔΙΚΟ Ε’ ΤΑΞΗΣ 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΜΜΑΡΩΝ
ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

ΜΕΛΙΑ ΜΑΝΙΤΑΚΗ ΛΟΪΖΟΥ

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
ΑΝΤΖΕΛΑ ΣΜΟΡΙΓΚΟ 3ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΕΡΑΚΗΣ 1ος ΕΠΑΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΜΜΑΡΩΝ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 2ος ΕΠΑΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΜΜΑΡΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΣΚΑΛΙΔΗΣ 3ος ΕΠΑΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Η επιλογή έγινε μεταξύ 27 ποιημάτων