ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΜΟΡΦΙΤΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΜΟΡΦΙΤΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Μέριμνας και Ευημερίας Μορφιτών το οποίο έχει πρόσφατα εγγραφεί στον Έφορο Σωματείων, Ιδρυμάτων, Ομοσπονδιών/Ενώσεων Επαρχίας Λευκωσίας, επιθυμεί να ενημερώσει τον κόσμο της Μόρφου για τα ακόλουθα: 1. Το Σωματείο έχει λάβει το πιστοποιητικό εγγραφής του στις 9 Δεκεμβρίου 2020. 2. Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Μέριμνας και Ευημερίας Μορφιτών, αποτελείται από τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μόρφου, μέχρι τη σύγκληση της πρώτης Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου πραγματοποίησε την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 την πρώτη του συνεδρία και έχει καταρτιστεί σε σώμα. 4. Στόχος του Σωματείου Μέριμνας και Ευημερίας Μορφιτών είναι, μεταξύ άλλων, η στήριξη των δυσπραγούντων Μορφιτών, η παροχή βοήθειας σε ηλικιωμένους Μορφίτες, αλλά και η προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των προσφύγων γενικότερα, με απώτερο στόχο την ισοτιμία, την ισοπολιτεία και την παροχή ίσων ευκαιριών. 5. Οι πόροι για την επίτευξη των σκοπών ίδρυσης του Σωματείου θα προέρχονται, μεταξύ άλλων, από τα δικαιώματα εγγραφής και τις συνδρομές των τακτικών και αρωγών μελών, εισφορές, δωρεές, χορηγίες, κληροδοτήματα, διάφορες εκδηλώσεις, εράνους, λαχνούς, γιορτές, καθώς και χορηγίες από τις Αρχές του Κράτους ή άλλους Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Οργανισμούς, Εταιρείες ή ιδιώτες και Οργανωμένα Σύνολα Πολιτών. Ευελπιστούμε ότι η προσπάθεια αυτή θα αποφέρει σύντομα καρπούς και θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας τον προσφυγικό κόσμο της κατεχόμενης πόλης μας, συμβάλλοντας έστω και στο ελάχιστο για την ευημερία και τη μέριμνα των προσφύγων, που εδώ και 47 σχεδόν χρόνια περιμένουν ακόμη τη δικαίωση και την επιστροφή στην κατεχόμενη γη μας, ζώντας σε αρκετές περιπτώσεις μέσα σε συνθήκες εξαθλίωσης.

Διοικητικό Συμβούλιο Σωματείου Μέριμνας και Ευημερίας Μορφιτών

22 Απριλίου 2021