ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Ο ρόλος της επιτροπής είναι να προσεγγίσει μέσα από διάφορες δράσεις πολιτισμού, άθλησης, αναψυχής και εκπαίδευσης τους νέους της Μόρφου.

Η επιτροπή έχει σαν σκοπό την άσκηση συμβουλευτικού ρόλου σε θέματα νεολαίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Επιπρόσθετα παρέχει διοικητική υποστήριξη στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας και συνεργάζεται μαζί τους σε θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων τους.

Βασικός στόχος επίσης είναι η ικανοποίηση των αυξημένων διεθνών υποχρεώσεων που πηγάζουν από την ανάγκη ενίσχυσης των σχέσεων με νέους άλλων χωρών.

Της επιτροπής προεδρεύει η Δημοτική Σύμβουλος κα Ουρανία Πελετιέ η οποία είναι και ex officio Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας και μέλη είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κυριάκος Κουδουνάς, Μαρία Ταραπουλούζη και Μάρω Κεή