ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

«Διεθνής Οργάνωση Πόλεις Αγγελιαφόροι της Ειρήνης»

Η Διεθνής Οργάνωση Πόλεις Αγγελιαφόροι της Ειρήνης ιδρύθηκε για να ενθαρρύνει το ρόλο και την ευθύνη που έχουν οι πόλεις για τη δημιουργία ενός πολιτισμού ειρήνης και για να οικοδόμησει ένα κόσμο λιγότερο βίαιο και πιο ανθρώπινο, ένα κόσμο της ανοχής και του αμοιβαίου σεβασμού.

Η ιδρυτική γενική συνέλευση διοργανώθηκε στο Βερντέν της Γαλλίας το 1988. Η Οργάνωση γεννήθηκε με πρωτοβουλία του τότε Γ.Γ. του Ο.Η.Ε Javier Peres De Cuellar. Οι πόλεις δεσμεύτηκαν να κάνουν χρήση των διαφόρων μέσων που έχουν στη διάθεση τους ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά και σε στενή συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, στο οικοδόμημα της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αποτελείται από 15μελή Εκτελεστική Γραμματεία και η Μόρφου κατέχει τη τιμητική θέση μιας εκ των αντιπροέδρων.

«Δήμαρχοι για την Ειρήνη»

Ο διεθνής οργανισμός «Δήμαρχοι για την Ειρήνη» αποτελείται από πόλεις σε όλο τον κόσμο που έχουν εκφράσει επίσημα την υποστήριξη για το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Δήμαρχος της Χιροσίμα Takeshi Araki το 1982. Το πρόγραμμα πρότεινε όπως οι πόλεις υπερβούν τα εθνικά τους σύνορα και εργαστούν από κοινού για να πιέσουν για την πυρηνική κατάργηση. Ο οργανισμός μέσω της στενής συνεργασίας μεταξύ των πόλεων προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τη διεθνή κοινότητα σχετικά με την ανάγκη, να καταργηθούν τα πυρηνικά όπλα, να συμβάλει στην υλοποίηση μιας πραγματικής και διαρκούς ειρήνης στο κόσμο, για την εξάλειψη της πείνας και της φτώχειας, να υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, να προστατεύει το περιβάλλον και να λύσει τα άλλα προβλήματα που απειλούν την ειρηνική συνύπαρξη μέσα στην ανθρώπινη οικογένεια. Η οργάνωση κατά την 1 Νοεμβρίου 2012 αριθμούσε 5443 πόλεις μέλη.

Θεματικό Δίκτυο Πόλεων «Αφροδίτη»

 Στις 19 Νοεμβρίου 2005, συγκλήθηκε Διεθνή Ιδρυτική Συνέλευση με τη συμμετοχή των Κυπριακών Δήμων Γεροσκήπου, Πάφου, Λάρνακας, Ελλάδας Κορίνθου, Ιταλίας Ετσε, Ταρτουίνια και Μάλτας Μάρσακλοκς, καθώς επίσης και της κοινότητας Κουκλιών.

Συνδετικό άξονα αποτελεί ο μύθος και η λατρεία της θεάς Αφροδίτης. Στόχος η συγγραφή της μυθολογίας της Αφροδίτης, η διάσωση της ιστορίας και η διενέργεια θεματικών εκδηλώσεων με επίκεντρο τη λατρείας της θεάς του έρωτα.

Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ

Η επωνυμία του Ε.Ο.Ε.Σ είναι «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ Αδελφοποιημένων Πόλεων και Περιοχών της Μεσογείου, Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας», ο οποίος εν συντομία θα καλείται «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ»

Ο «Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» συνίσταται από Αδελφοποιημένους Αυτοδιοικητικούς οργανισμούς Α’ και Β’ βαθμού, Ενώσεις Αυτοδιοικητικού χαρακτήρα, καθώς και Περιφέρειες των χωρών της Μεσογείου και οργανώνεται ως αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Κύριος στόχος του Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ είναι η διαβίωση των λαών της Μεσογείου σε περιβάλλον διαρκούς ειρήνης και αειφόρου ανάπτυξης, οικονομικά αποτελεσματικής, κοινωνικά δίκαιης και περιβαλλοντικά βιώσιμης,
με συνοχή και ασφάλεια των περιοχών τους.